فوریه 24, 2016
سمپلر

سمپلر یا میکروپیپت | خرید سمپلر | فروش سمپلر

یکی از ابزار آزمایشگاهی ضروری سمپلر یا میکروپیپت ها می باشند که استفاده از آن ها برای توزیع کردن حجم های اندازه گیری شده از مایعات می باشد . اکثر اوقات عملکرد سمپلر ها به خاطر شکل دادن یک خلاء […]
فوریه 23, 2016
همزن مغناطیسی

همزن مغناطیسی | خرید همزن مغناطیسی | فروش همزن مغناطیسی

از بین مفید ترین ابزاری که در هر آزمایشگاه به خصوص آزمایشگاه های توسعه ی محصول و تحقیقاتی به چشم می خورد مگنت استیرر یا همزن مغناطیسی را می توان نام برد ، به این علت که بدون خستگی به […]
فوریه 22, 2016
آب مقطر گیری

آب مقطر گیری | خرید آب مقطر گیری | فروش آب مقطر گیری

انجام تقطیر های آزمایشگاهی تقریبا به صورت انحصاری یا تقطیر های گروهی می باشد . عنوان دستگاهی که برای عمل تقطیر به کار گرفته می شود گاهی اوقات با نام still یا دستگاه آب مقطر گیری شناخته می شود و […]
فوریه 21, 2016
هات پلیت

هات پلیت | خرید هات پلیت | فروش هات پلیت

هات پلیت آزمایشگاهی دستگاهی است که استفاده از آن در موارد تحقیقاتی ، کلاس درس ، یا مجموعه های پزشکی به منظور حرارت دادن مایعات ، جامدات یا شیشه آلات آزمایشگاهی می باشد . هات پلیت ها همانند با یک […]
فوریه 19, 2016
اتوآنالایزر

اتوآنالایزر | خرید اتوآنالایزر | فروش اتوآنالایزر

اتوآنالایزر یکی از ابزار های مختلف آزمایشگاهی پزشکی می باشد که برای اندازه گیری سریع مواد شیمیایی گوناگون و دیگر مشخصه ها در یک تعداد نمونه ی زیستی ، با حداقل کمک انسانی ، طراحی شده اند . اتوآنالایزر ها […]

فوریه 24, 2016
سمپلر

سمپلر یا میکروپیپت | خرید سمپلر | فروش سمپلر

یکی از ابزار آزمایشگاهی ضروری سمپلر یا میکروپیپت ها می باشند که استفاده از آن ها برای توزیع کردن حجم های اندازه گیری شده از مایعات می باشد . اکثر اوقات عملکرد سمپلر ها به خاطر شکل دادن یک خلاء […]
فوریه 23, 2016
همزن مغناطیسی

همزن مغناطیسی | خرید همزن مغناطیسی | فروش همزن مغناطیسی

از بین مفید ترین ابزاری که در هر آزمایشگاه به خصوص آزمایشگاه های توسعه ی محصول و تحقیقاتی به چشم می خورد مگنت استیرر یا همزن مغناطیسی را می توان نام برد ، به این علت که بدون خستگی به […]
فوریه 22, 2016
آب مقطر گیری

آب مقطر گیری | خرید آب مقطر گیری | فروش آب مقطر گیری

انجام تقطیر های آزمایشگاهی تقریبا به صورت انحصاری یا تقطیر های گروهی می باشد . عنوان دستگاهی که برای عمل تقطیر به کار گرفته می شود گاهی اوقات با نام still یا دستگاه آب مقطر گیری شناخته می شود و […]
فوریه 21, 2016
هات پلیت

هات پلیت | خرید هات پلیت | فروش هات پلیت

هات پلیت آزمایشگاهی دستگاهی است که استفاده از آن در موارد تحقیقاتی ، کلاس درس ، یا مجموعه های پزشکی به منظور حرارت دادن مایعات ، جامدات یا شیشه آلات آزمایشگاهی می باشد . هات پلیت ها همانند با یک […]
فوریه 19, 2016
اتوآنالایزر

اتوآنالایزر | خرید اتوآنالایزر | فروش اتوآنالایزر

اتوآنالایزر یکی از ابزار های مختلف آزمایشگاهی پزشکی می باشد که برای اندازه گیری سریع مواد شیمیایی گوناگون و دیگر مشخصه ها در یک تعداد نمونه ی زیستی ، با حداقل کمک انسانی ، طراحی شده اند . اتوآنالایزر ها […]
فوریه 18, 2016
الایزا ریدر

الایزا ریدر | خرید الایزا ریدر | فروش الایزا ریدر

در حال حاضر ، میکروپلیت ریدر یا الایزا ریدر تبدیل به یکی از تجهیزات ضروری در مجموعه های پزشکی و بیمارستان ها به همراه مجموعه ی تست کیفیت غذایی و دارویی ، شده است. میکروپلیت ریدر یا الایزا ریدر یکی […]
فوریه 17, 2016
کالریمتر

کالریمتر | خرید کالریمتر | فروش کالریمتر

ابزاری که برای اندازه گرفتن میزان گرمای جذب شده یا رها شده به وسیله ی فرآیند یک واکنش شیمیایی یا تغییر فیزیکی به کار گرفته میشود کالریمتر نام دارد . کالریمتر در ساده ترین شکل خود ، از یک لوله […]
فوریه 16, 2016
ویسکومتر

ویسکومتر | خرید ویسکومتر | فروش ویسکومتر

ابزاری که برای اندازه گرفتن میزان ویسکوزیته ی مایع استفاده می شود ویسکومتر نام دارد ، که عبارت می باشد از اندازه گیری میزان مقاومت یک مایع در برابر جریان یافتن به حالت آزاد . واحد های ویسکوزیته معمولا به […]
فوریه 15, 2016
کدورت سنج

کدورت سنج | خرید کدورت سنج | فروش کدورت سنج

به منظور مشخص سازی غلظت جامدات در یک نمونه مایع ، معمولا آب ، از دستگاهی به اسم کدورت سنج یا توربیدومتر استفاده می شود . کدورت سنجی عبارت است از میزان کدورت یک مایع که به وسیله ی حضور […]
فوریه 14, 2016
اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر | خرید اسپکتروفتومتر | فروش اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر ابزاری است که برای مشخص سازی یک ماده یا تعیین غلظت آن به واسطه ی اندازه گیری شدت نور منعکس شده توسط ماده یا انتقال یافته از میان آن ، به کار گرفته می شود. توسط اسپکتروفتومتر یک طول […]
فوریه 13, 2016
رفراکتومتر

رفراکتومتر | خرید رفراکتومتر | فروش رفراکتومتر

رفراکتومتر یا انکسار سنج عبارت است از ابزاری که به منظور شناسایی یک نمونه ، مشخص سازی میزان خلوص آن ، از انکسار نور استفاده می کند و غلظت یک ماده ی خاص را در آن نمونه مورد اندازه گیری […]
فوریه 12, 2016
کروماتوگرافی

کروماتوگرافی | خرید کروماتوگرافی | فروش کروماتوگرافی

کروماتوگرافی در حوزه ی شیمی توصیف بسیار دقیق اتفاقی است که برای جوهر روی یک کاغذ خیس رخ می دهد ، چون معنای تحت اللفظی آن عبارت می باشد از ” نوشتن رنگی ” ( از کلمه یونانی chroma و […]
فوریه 11, 2016
میکروسکوپ

میکروسکوپ | خرید میکروسکوپ | فروش میکروسکوپ

میکروسکوپ عبارت است از ابزاری که به منظور مشاهده ی اشیائی به کار گرفته می شود که امکان دیدن آن ها با چشم غیر مسلح وجود ندارد چون بسیار ریز می باشند . به علم بررسی اشیاء کوچک با به […]
فوریه 10, 2016
ترازوی آزمایشگاهی

ترازوی آزمایشگاهی | خرید ترازوی آزمایشگاهی | فروش ترازوی آزمایشگاهی

به منظور تعیین وزن اشیاء در حوزه های آموزشی ، تحقیقاتی و آزمایشگاهی از ترازوی آزمایشگاهی استفاده می شود ، در صورتی که یک balance ( در معنا عموم به آن ترازو می گویند ولی با این کلمه متفاوت است […]
فوریه 8, 2016
کوره آزمایشگاهی

کوره آزمایشگاهی | خرید کوره آزمایشگاهی | فروش کوره آزمایشگاهی

از کوره آزمایشگاهی به منظور انجام آنالیز های ترکیبی و شیمیایی ، برای گرما دادن قسمت های فولادی کوچک ، و برای گرما دادن اشیاء در کاربرد های تحقیقاتی و آزمایشگاهی تا دما های بالا بدون اینکه آن ها در […]
فوریه 7, 2016
یخچال فریزر آزمایشگاهی

یخچال فریزر آزمایشگاهی | خرید یخچال فریزر آزمایشگاهی | فروش یخچال فریزر آزمایشگاهی

نیاز به یک یخچال فریزر آزمایشگاهی درجه تجاری که دارای اجزای انعطاف پذیر و ظرفیتی برای نمونه های بزرگ باشد در هر آزمایشگاه بالینی و تحقیقاتی حس می شود . آزمایشگاه هایی که چالش پیش روی آن ها فضا می […]
فوریه 6, 2016
حمام آزمایشگاهی

حمام آزمایشگاهی | خرید حمام آزمایشگاهی | فروش حمام آزمایشگاهی

در آزمایشگاه حمام آزمایشگاهی یا بن ماری جزو لوازم جانبی به شمار می روند که در کاربرد های آزمایشگاهی و تحقیقاتی به منظور گرما دادن ، گداختن ، خنک کردن و حفظ یک محیط پیوسته در رابطه با نمونه های […]
فوریه 5, 2016
هود آزمایشگاهی

هود آزمایشگاهی | خرید هود آزمایشگاهی | فروش هود آزمایشگاهی

هود آزمایشگاهی که با نام هود آزمایشگاهی شیمیایی نیز شناخته می شود دستگاه تهویه ی محلی است که طراحی آن به این علت بوده است تا باعث محدود کردن در معرض گذاری اپراتور آزمایشگاه با بخار ها ، غبار ها […]
فوریه 5, 2016

شیکر آزمایشگاهی | خرید شیکر آزمایشگاهی | فروش شیکر آزمایشگاهی

در آزمایشگاه به منظور هم زدن مایعات در ظروف آزمایشگاهی برای کار هایی مانند سنجش ها ، محیط های کشت ، رنگ آمیزی ، تحلیل های داروشناسی ، آنالیز آلودگی آب و همولیز ، شیکر آزمایشگاهی به کار گرفته می […]
فوریه 3, 2016
PH متر

PH متر | خرید PH متر | فروش PH متر

دستگاه PH متر که نام دیگر آن PH سنج می باشد ، قادر به این است که در یک مقیاس 0 تا 14 اسیدی و بازی بودن یک مایع یا دیگر مواد را اندازه گیری کند به طوری که عدد […]