الایزا ریدر
الایزا ریدر | خرید الایزا ریدر | فروش الایزا ریدر
فوریه 18, 2016
هات پلیت
هات پلیت | خرید هات پلیت | فروش هات پلیت
فوریه 21, 2016

اتوآنالایزر | خرید اتوآنالایزر | فروش اتوآنالایزر

اتوآنالایزر

اتوآنالایزر یکی از ابزار های مختلف آزمایشگاهی پزشکی می باشد که برای اندازه گیری سریع مواد شیمیایی گوناگون و دیگر مشخصه ها در یک تعداد نمونه ی زیستی ، با حداقل کمک انسانی ، طراحی شده اند . اتوآنالایزر ها توانایی اندازه گیری خصوصیات خون و سایر مایعات را نیز دارند که کمک به تشخیص بیماری می کند .
تعداد زیادی از روش های معرفی کننده یک نمونه به یک آنالایزر ابداع شده اند . همانند با قرار دادن لوله های آزمایش نمونه به درون رک ها ، که می توانند در امتداد یک مسیر جا به جا شوند ، یا درج لوله ها به داخل چرخ و فلک های دایره ای شکل که برای قابل استفاده بودن نمونه می چرخند .
تعدادی از آنالایزر ها نیاز به این دارند که نمونه ها به لوله کاپ های نمونه ( sample cups ) انتقال داده شوند . با آن که ، تلاش برای محافظت از امنیت کارکنان آزمایشگاه و سلامت آن ها سبب شده است تولید کنندگان آنالایزر هایی بسازند که از نمونه گیری در لوله ی بستی نفع می برند ، تا مانع در معرض گذاری مستقیم کارکنان با نمونه ها شوند .
پردازش نمونه ها می تواند به صورت تکی ، دسته ای یا مداوم باشد . خودکار سازی آزمایش های آزمایشگاهی نیاز به تخصصی انسانی را حذف نمی کنند ( هنوز هم نتایج به دست آمده بایستی به وسیله ی متخصصین پزشکی و دیگر کارشناسان واحد شرایط آزمایشگاه بالینی مورد بررسی قرار گیرند ) ، ولی سبب آسوده سازی نگرانی ها در مورد کاستن خطا ، مرتبط با کارکنان ، و امنیت می شود .

انواع اتوانالایزر

اتوآنالایزر بیوشیمی

اتوآنالایزر بیوشیمی که در این متن معرفی می شوند دو کلاس متفاوت از سیستم های تحلیلی چند پارامتری را در اختیار دارند . یک کلاس سیستم هایی دارد که برای استفاده در مجموعه های پزشکی استفاده می شوند از مطب های کوچک و کلینیک های دامپزشکی گرفته تا آزمایشگاه های بالینی با توان عملیاتی بالا . مدل دیگر اتوآنالایزر بیوشیمی طیف وسیعی از تمپلیت ( قالب ) های تست برای مواد متداول عرضه می کنند ، از جمله اتوآنالایزر های معطوف به آشکار سازی محصول فرعی راکتور زیستی . یک دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی قابلیت تمرکز بر آنالیت ها ، نظیر سوء استفاده های دارویی ، الکترولیت ها ، پروتئین های خاص ، و هم چنین تست های متابولیت و آنزیمی برای عملکرد کبد ، قلب و کلیه ، را می تواند داشته باشد . این اتوآنالایزر بیوشیمی گروه جامعی از گزینه ها و عملکرد ها را ارائه می دهند همانند با تعدادی از تست های ISE یا فوتو متری در هر ساعت ( به ترتیب تا 240 و 400 تست در هر عدد ) ، و هم چنین تعدادی تست ISE و انواع ارزیابی موجود . سیستم های اتوآنالایزر بیوشیمی اجازه به جا به جایی بین آنالیز آفلاین و آنلاین غلظت های مواد مغذی و محصولات فرعی می دهند .

اتوآنالایزر های معمول بیوشیمی

اتوآنالایزر معمول بیوشیمی عبارت از دستگاه هایی می باشند که حجم زیادی از نمونه ها را در یک آزمایشگاه خصوصی پزشکی یا بیمارستان مورد پردازش قرار می دهند . این خودکار سازی به وسیله ی اتوآنالایزر فرآیند تست باعث شده است زمان آزمایش برای آنالیت های زیادی از روز ها به دقایق کاسته شود . تاریخچه ی آنالیز مجزای نمونه برای آزمایشگاه بالینی ( پزشکی ) با معرفی ” Robot Chemist ” شروع شد که توسط Hans Baruch اختراع و از سال 1959 عرضه ی تجاری آن صورت گرفت .
اتوآنالایزر یک آنالایزر خودکار با به کارگیری تکنیک خاص جریان به اسم ” آنالیز جریان مداوم ” ( CFA ) می باشد ، که در سال 1957 توسط توسط Leonard Skeggs ، اختراع و برای اولین بار توسط Technicon Corporation ساخته شد . کاربرد اولیه ی آن برای آنالیز های پزشکی بود . اتوآنالایزر به شکل بارزی به واسطه ی اجازه دادن به افزایش آشکار در تعداد نمونه هایی که می توانستند مورد پردازش قرار گیرند ، باعث تغییر دادن شخصیت یک آزمایشگاه تست مواد شیمیایی شد . طراحی اتوآنالایزر بر پایه ی جدا سازی یک جریان مداوم در حال ریزش با حباب های هوا می باشد که به مقدار زیادی باعث کاهش خطای روش های دستی آنالیز و باعث سرعت بخشیدن به زمان آنالیز ها و کارآمدی آن ها شد .
انواع تست های لازم از جمله سطوح آنزیمی ( همانند بسیاری از تست های عملکرد کبد ) ، سطوح یونی ( به عنوان نمونه پتاسیم و سدیم و دیگر مواد شیمیایی مهم ( نظیر گلوکز ، سرم آلبومین ، یا کراتینین )) ، می باشند . اغلب اوقات اندازه گیری یون های نمونه توسط الکترود های گزینش یونی صورت می گیرد ، که به یک یون اجازه عبور داده و تفاوت های ولتاژی را اندازه می گیرند . آنالیز ها را می شود بر پایه ی سرعتی مورد بررسی قرار داد که آن ها یک ماده ی رنگی را به ماده ی رنگی دیگر تغییر می دهند ، یعنی در این تست ها ، نتایج به دست آمده برای آنزیم ها بر پایه ی فعالیت ها آن ها می باشد نه بر اساس غلظت آنزیم مورد نظر . سایر تست ها از تغییرات رنگ سنجی به منظور مشخص سازی غلظت مواد شیمیایی مورد نظر استفاده می کنند . امکان اندازه گیری کدورت نیز وجود دارد .

اتوآنالایزر تزریق جریان

معرفی اتوآنالایزر تزریق جریان ( FIA ) در سال 1975 و توسط Ruzicka و Hansen بود ، یعنی اولین نسل تکنولوژی FIA ، گرچه اصطلاح تزریق جریان ( FI ) ، الهام گرفته از تکنیک اتوآنالایزر اختراع شده توسط Skeggs در اوایل دهه ی 50 می باشد . با آن که اتوآنالایزر Skeggs از تقسیم بندی هوایی به منظور جدا کردن یک جریان در حال ریزش به داخل قطعات مجزای متعدد استفاده می کند که باعث شکل گرفتن یک دنباله ی طویل از نمونه های هوایی در حال حرکت از میان یک کانال جریان می شود ، سیستم های FIA هر نمونه را از نمونه ی بعدی با یک معرف حامل جدا می سازند . در حالی که اتوآنالایزر مخلوط سازی نمونه را با معرف ها به صورت همگن انجام می دهد ، در تمامی تکنیک های FIA نمونه و معرف ها با هم ترکیب شده تا یک گرادیان غلظتی به وجود آمده و نتایج آنالیز توسط اتوآنالایزر به دست آید .
از روش های FIA می توان هم برای واکنش های سریع و هم چنین واکنش های آهسته استفاده کرد . در رابطه با واکنش های آهسته ، اغلب اوقات هیتر مورد استفاده قرار می گیرد . نیازی به کامل شدن واکنش نیست ، به این علت که در اختیار تمامی نمونه ها و استاندارد ها یک بازه ی زمانی یکسان برای واکنش قرار داده می شود . برای سنجش های معمولی که با FIA معمولا اندازه گیری می شوند ( به عنوان مثال ، نیتریت ، نیترات ، آمونیاک ، فسفات ) داشتن یک توان عملیاتی 60 تا 120 نمونه در هر ساعت چیزی غیر عادی نمی باشد .

ماژول دیالایزر

در تست های پزشکی و نمونه های صنعتی با غلظت های بالا یا مواد تداخل کننده ، اغلب اوقات وجود یک ماژول دیالایزر در ابزاری به چشم می خورد که در آن آنالیت از میان یک غشای دیالیز به داخل یک مسیر جریان جدا برای آنالیز بیشتر نفوذ می کند . هدف دیالایزر جدا کردن آنالیت از مواد تداخل کننده نظیر پروتئین می باشد که مولکول های بزرگ آن از میان غشای دیالیز عبور نکرده بلکه وارد یک جریان زائد مجزا می شوند . معرف ها ، نمونه و حجم های معرف ، سرعت های جریان ، و دیگر جنبه های آنالیز ابزار وابسته به آنالیتی می باشد که بایستی مورد اندازه گیری قرار گیرد . اتوآنالایزر هم چنین دستگاه بسیار کوچکی می باشد .

کاربرد های اتوآنالایزر

استفاده از اتوآنالایزر ها به طور کلی برای آنالیز های آزمایشگاهی معمول پزشکی است که نیاز به تکرار آن ها وجود دارد . ولی در طی سال های گذشته جایگزینی آن ها با سیستم های در حال مجزا بیشتر و بیشتر صورت گرفته است که اجازه به مصرف کمتر معرف می دهند . این ابزار معمولا سطوح آلبومین ، فسفات قلیایی ( آلکالاین فسفات ) ، آسپارتات ترانس آمیناز ( AST ) ، نیتروژن اوره ی خون ، بیلی روبین ، کلسیم ، کلسترول ، کراتینین ، گلوکز ، فسفر معدنی ، پروتئین ها و اسید اوریک در سرم خون یا دیگر نمونه های بدنی را مشخص می کند . اتوآنالایزر باعث خودکار سازی تکرار مراحل آنالیز نمونه می شود که در غیر این صورت بایستی توسط یک تکنسین یا به صورت دستی ، برای آزمایش های پزشکی همانند با مواد اشاره شده ی قبلی ، صورت می گرفت . بدین شکل ، یک تکنسین قادر به این است که با به کار گیری اتوآنالایزر در هر روز صد ها نمونه را آنالیز کند . هر کدام از ابزار اولیه ی اتوآنالایزر به صورت پی در پی نمونه ها را برای آنالیت های فردی تست می کردند . مدل بعدی اتوآنالایزر همانند با SMAC چندین آنالیت را در نمونه ها را هم زمان تست کرد .

 

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما