فوریه 18, 2016
الایزا ریدر

الایزا ریدر | خرید الایزا ریدر | فروش الایزا ریدر

در حال حاضر ، میکروپلیت ریدر یا الایزا ریدر تبدیل به یکی از تجهیزات ضروری در مجموعه های پزشکی و بیمارستان ها به همراه مجموعه ی تست کیفیت غذایی و دارویی ، شده است. میکروپلیت ریدر یا الایزا ریدر یکی […]
فوریه 17, 2016
کالریمتر

کالریمتر | خرید کالریمتر | فروش کالریمتر

ابزاری که برای اندازه گرفتن میزان گرمای جذب شده یا رها شده به وسیله ی فرآیند یک واکنش شیمیایی یا تغییر فیزیکی به کار گرفته میشود کالریمتر نام دارد . کالریمتر در ساده ترین شکل خود ، از یک لوله […]
فوریه 16, 2016
ویسکومتر

ویسکومتر | خرید ویسکومتر | فروش ویسکومتر

ابزاری که برای اندازه گرفتن میزان ویسکوزیته ی مایع استفاده می شود ویسکومتر نام دارد ، که عبارت می باشد از اندازه گیری میزان مقاومت یک مایع در برابر جریان یافتن به حالت آزاد . واحد های ویسکوزیته معمولا به […]
فوریه 15, 2016
کدورت سنج

کدورت سنج | خرید کدورت سنج | فروش کدورت سنج

به منظور مشخص سازی غلظت جامدات در یک نمونه مایع ، معمولا آب ، از دستگاهی به اسم کدورت سنج یا توربیدومتر استفاده می شود . کدورت سنجی عبارت است از میزان کدورت یک مایع که به وسیله ی حضور […]
فوریه 14, 2016
اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر | خرید اسپکتروفتومتر | فروش اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر ابزاری است که برای مشخص سازی یک ماده یا تعیین غلظت آن به واسطه ی اندازه گیری شدت نور منعکس شده توسط ماده یا انتقال یافته از میان آن ، به کار گرفته می شود. توسط اسپکتروفتومتر یک طول […]

  • امتیاز کلی
  • Rated 4.9 stars
    4.9 / 5 (6 )
  • امتیاز شما