بالن تقطیر

معرفی بالن ته گرد و کاربرد آن

بالن ته گرد یکی از شیشه آلات آزمایشگاهی اصلی و از جنس شیشه بروسیلیکات 3.3 در آزمایشگاه ها میباشد که برای حرارت دادن به مایعات و عمل تقطیر به کار می رود.

 

مهمترین ویژگی بالن ته گرد (بالن تقطیر) گرد بودن ته آن است که منجر به پخش شدن شعله و حرارت در تمام نقاط بالن بصورت یکنواخت می گردد که موجب حرارت دهی مناسب به محلول درون بالن می شود و به همین علت بالن ته گرد از معدود شیشه آلات حرارتی می باشد که می تواند در تماس مستقیم با شعله قرار داشته باشد و دچار شکست نشود.

 

بالن ها دارا تحمل حرارتی بالا تا 400 درجه سانتی گراد می باشند که نقطه تمایز بالن های از شیشه پیرکس اصل با نمونه های تقلبی همین تحمل دمایی بالاست بطوریکه نمونه های تقلبی دارای حداکثر تحمل دمایی بین 150 تا 300 درجه هستند.

 بالن های حرارتی (ته گرد) در سه نوع یک،دو یا سه دهانه موجود می باشند.

بالن ها نیز مانند ارلن ها دارای انواع روداژدار و بدون روداژ می باشند که نوع روداژدار می تواند با روداژ همسان خود به دیگر شیشه آلات روداژدار متصل و جوینت(Joint) شود.