بالن حجمی

معرفی بالن ژوژه و کاربرد آن

 

بالن ژوژه (بالن حجمی) یکی از شیشه آلات آزمایشگاهی حجم سنجی می باشد که که به شکل یک بالن با گردن باریک و بلند و از جنس شیشه بروسیلیکات 3.3 ساخته می شود و دارای یک خط نشانه بر روی گردنش است که نمایانگر حجم دقیق بالن می باشد.

 

از بالن ژوژه (بالن حجمی) برای محلول سازی دقیق، به حجم رساندن و رقیق سازی محلولها استفاده می شود. 

 

بالن ژوژه از لحاظ دقت اندازه گیری حجم در دو کلاس A و B ساخته می شود که کلاس A دارای حداکثر خطای 0.05 درصد و کلاس B دارا حداکثر خطای 0.2 درصد گنجایش بالن ژوژه می باشد.

 

گنجایش دقیق و حداکثر خطا ( تلورانس ) برای هر بالن حجمی روی بدنه آن درج می گردد.