برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

ترت بوتانل مرک آلمان کد 822264
قیمت : 115,000 تومان

ترت بوتانل مرک آلمان کد 822264

دسته بندی محصول:

مواد شیمیایی

 

ترت بوتانل 1 لیتری مرک آلمان کد 822264

 

قابل استفاده در تمامی آزمایشگاه های کیفی و تحقیقاتی

 


 

Merck tert-Butanol 822264

EMPLURA®