برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

گزیلن اورنج مرک آلمان
قیمت : 448,000 تومان

زایلنول نارنجی ( زایلن اورنج ) مرک آلمان کد 108677

دسته بندی محصول:

مواد شیمیایی

 

زایلنول نارنجی ( زایلن اورنج ) 5 گرمی مرک آلمان کد 108677 

 

قابل استفاده در تمامی آزمایشگاه های کیفی و تحقیقاتی

 

 


  تمامی محصولات اصل و اورجینال هستند 

 تمامی قیمت ها بر اساس سایت شرکت سازنده محصول می باشد 


 

Merck Xylenol orange tetrasodium salt, 108677

metal indicator ACS,Reag. Ph Eur