برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

1 بوتانول مرک گرید آنالیز کد 101990
قیمت : تماس بگیرید

1 بوتانول مرک گرید انالیز کد 101990

دسته بندی محصول:

مواد شیمیایی

 

1 بوتانول مرک گرید آنالیز کد 101990

 

فرمول شیمیایی : CH₃(CH₂)₃OH

 گرید : ACS,ISO,Reag. Ph Eur

  


  تمامی محصولات اصل و اورجینال هستند 

 تمامی قیمت ها بر اساس سایت شرکت سازنده محصول می باشد 


Merck  1-Butanol 101990

1-Butanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur. CAS 71-36-3, chemical formula CH₃(CH₂)₃OH.

CAS # : 71-36-3

Hill Formula : C₄H₁₀O

Synonyms: Butan-1-ol, n-Butyl alcohol, BuOH

Molar Mass : 74.12 g/mol

Grade : ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Application : 1-Butanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur. CAS 71-36-3, chemical formula CH₃(CH₂)₃OH.