برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

استون مرک گرید HPLC کد 100020
قیمت : تماس بگیرید

استون مرک گرید HPLC کد 100020

دسته بندی محصول:

مواد شیمیایی

 

استون مرک کد 100020 برای hplc

 

فرمول شیمیایی : CH₃COCH₃

 برای کروماتوگرافی مایع

  


  تمامی محصولات اصل و اورجینال هستند 

 تمامی قیمت ها بر اساس سایت شرکت سازنده محصول می باشد 


Merck  Acetone 100020 

Acetone for liquid chromatography LiChrosolv®. Chemical formula CH₃COCH₃, molar mass 58.08 g/mol and CAS No. 67-64-1.

CAS # : 67-64-1

Hill Formula : C₃H₆O

Synonyms : Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone

Molar Mass : 58.08 g/mol

Grade : Ph Eur,BP,USP

Application : Acetone for liquid chromatography LiChrosolv®. Chemical formula CH₃COCH₃, molar mass 58.08 g/mol and CAS No. 67-64-1.