برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

آگار آگار مرک کد 101614 برای میکروبیولوژی
قیمت : تماس بگیرید

آگار آگار مرک کد 101614 برای میکروبیولوژی

دسته بندی محصول:

مواد شیمیایی

 

آگار آگار مرک کد 101614 مقدار 1 کیلوگرمی

 

گرانوله شده برای میکروبیولوژی

 

  


  تمامی محصولات اصل و اورجینال هستند 

 تمامی قیمت ها بر اساس سایت شرکت سازنده محصول می باشد 


Merck  Agar-agar 101614 , 1 kg

Agar-agar granulated, purified and free from inhibitors for microbiology. CAS 9002-18-0, pH 6.8 (100 g/l, H₂O, 20 °C).

CAS # : 9002-18-0

Solubility 20 g/l slightly soluble

pH value 6.8 (100 g/l, H₂O, 20 °C)

Storage Store at +15°C to +25°C.

Application : Agar-agar granulated, purified and free from inhibitors for microbiology. CAS 9002-18-0, pH 6.8 (100 g/l, H₂O, 20 °C).