برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

کاغذ PH 1تا11
کاغذ تورنسل
قیمت : 78,000 تومان

کاغذ ph سنج (کاغذ تورنسل) 1-11 ساخت امریکا

دسته بندی محصول:

کاغذ PH

 کاغذ PH سنج ( کاغذ لیتموس ) 1-11 AB ساخت Micro Essential امریکا 

 

– دارای 2  رول  A  و B 

– با طول 4.6 متر و عرض 5.5  میلی متر

– هر رول برای 100  تست

– دارای دقت PH سنجی 1 درجه

 – رول A دارای طیف اندازه گیری اعداد زوج [2.0][4.0][6.0][8.0][10.0] 

– رول B دارای طیف اعداد فرد [1.0][3.0][5.0][7.0][9.0][11.0]  

 

 


   تمامی محصولات اورجینال و اصل هستند

 تمامی قیمت ها بر اساس سایت شرکت سازنده محصول می باشد  


 

Micro Essential Phydrion Double Roll Paper Dispenser AB pH 1-11 

 

Hydrion® AB Dispenser 1-11 pH Paper


One dispenser containing two rolls of pH paper. One roll has color matches in the Even (Type A) pH range 2-4-6-8-10 while the second roll has color matches in the Odd (Type B) pH range 1-3-5-7-9-11.

Chemists appreciate the sharp color changes and the natural spectrum. Hydrion AB Dispenser Papers have a clear color match at each full pH unit: 2.0 / 4.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 and 1.0 / 3.0 / 5.0 / 7.0 / 9.0 / 11.0. The dispenser consists of two(2) 15-foot rolls of test paper and matching color charts. Provides for approximately 200 tests. Simply tear off a small strip of pH paper, dip into the test solution, then instantly compare the resulting color with the matching pH color chart.

 
– Range: 1-11
– 4.6m x 0.55cm
– Convenient Dispenser
– A/B Color Chart