برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

کنترلر FID/NPD/FPD کروماتوگرافی گازی
قیمت : 9,660,000 تومان

کنترلر FID گاز کروماتوگرافی ساخت واریان

دسته بندی محصول:

گاز کروماتوگرافی

 

کنترلر FID/NPD/FPD دستگاه گاز کروماتوگرافی ساخت واریان امریکا

 

 


 

 Varian FID/NPD/FPD CONTROLLER