برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

هیدرومتر ساخت Brannan انگلستان
قیمت : 129,000 تومان

هیدرومتر ( چگالی سنج ) 1100 تا 1200 ساخت انگلستان

دسته بندی محصول:

هیدرومتر | چگالی سنج

هیدرومتر 1100 تا 1200 ساخت Brannan انگلستان 

 

– دارای حداکثر خطای 0.002 

– دارای حداکثر دقت اندازه گیری 0.002  

– با طول 250 میلی متر 

– کالیبره شده در دمای 15 درجه سانتی گراد

 

 


 

Brannan Hydrometer, petroleum

Hydrometer density petroleum shot loaded petroleum low adjustment for surface tension 1.100 to 1.200 x 0.001g/mL 250mm by Brannan

 

Details

Shot loaded, length 250 mm
subdivisions 0.002 g/mL
accuracy ±0.002 g/mL
Calibrated at 15 °C