برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

لامپ اسپکتروفتومتر
قیمت : 450,000 تومان

لامپ تنگستن هالید اسپکتروفتومتر ساخت ژاپن

دسته بندی محصول:

لامپ اسپکتروفتومتر

لامپ تنگستن هالید (tungsten halide) اسپکتروفتومتر 

 

جهت استفاده در دستگاه اسپکتروفتومتر سیسیل انگلستان در طیف نور مرئی

 

 


 

 Prefocussed tungsten halide lamp