برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

اسپکترفتومتر تک پرتویی vis دست دوم ( کارکرده ) درحد نو مدل Spectronic 20D ساخت میلتون روی ( Milton Roy ) امریکا
اسپکتروفتومتر Milton roy Spectronic 20D
اسپکترفتومتر دست دوم مدل Spectronic 20D ساخت میلتون روی امریکا
اسپکترفتومتر تک پرتویی vis دست دوم ( کارکرده )
قیمت : 4,200,000 تومان

اسپکترفتومتر دست دوم مدل Spectronic 20D ساخت میلتون روی امریکا

دسته بندی محصول:

دستگاه اسپکتروفتومتر

 

دستگاه اسپکترفتومتر دست دوم در حد نو مدل Spectronic 20D ساخت میلتون روی امریکا

 

اسپکترفتومتر تک پرتویی vis دست دوم ( کارکرده ) درحد نو مدل Spectronic 20D ساخت میلتون روی ( Milton Roy ) امریکا

 

توضیحات :

دست دوم در حد نو 
سالم همراه با تضمین صحت عملکرد 
همراه با 1 عدد سل مخصوص دستگاه اسپکتروفتومتر میلتون روی
همراه با 3 عدد لامپ تنگستن (Tungsten Lamp) مخصوص دستگاه میلتون روی ساخت Thermo Scientific امریکا  (یک عدد درون دستگاه و دو عدد کارنکرده همراه با دستگاه ارائه می گردد)

 

* قیمت دستگاه اسپکترفتومتر دست دوم مدل Spectronic 20D ساخت امریکا همراه با متعلقات فوق
 4,200,000 تومان می باشد

 

 Price per Unit (piece) : $ 2,000  (قیمت کارنکرده و نو)
 

 

Milton roy Spectronic 20D spectrophotometer

 

Spectral slit width : 20nm

Wavelength range : 340 to 950nm

Wavelength accuracy : ±2.5nm near 525nm

Photometric accuracy : ±2%T
Photometric noise : ±0.5%T
Stray radiant energy : 0.5%T* from 340nm to 950nm
 
Power requirements : 100/115V, 50/60Hz; 220/240V, 50/60Hz
Dimensions : 16.25″ W (41.3cm) x 8.5″ H (21.6cm) x 13.5″ D (34.3cm)
Weight : Net: 18lbs. (8.2kg)

 


 

 

نحوه کار با اسپکتروفتومتر Milton roy Spectronic 20D

1- دستگاه را روشن کرده و اجاره دهید تا به مدت 5 تا 10 دقیقه دستگاه گرم و آماده کار شود 

2- طول موج مورد نظر را با پیچ کنار محفظه ی نمونه انتخابنمایید 

3- از خالی و بسته بودن محفظه نمونه مطمئن شده و دکمه مربوط به تنظیم صفر را که در جـلـو و سـمـت چـپ اسـپـکـتـروفـتـومـتـر اسـت، بچرخانید تا نمایشگر مقدار صفر را نمایش دهد

4- با استفاده از دستکش سه چهارم کووت تمیز و خالی را با آب مقطر پر کنید و آن را در نگـه دارنـده قـرار دهید. کووت را به سمت پایین فشار دهید تا در جای خود تراز شود. دقت کنید که خارج کووت تمیز و خشک باشد
6- برای خواندن مقدار جذب یا عبور دکمه کنترل نور را که در جلو و سمت راست دستگـاه قـرار دارد، بچـرخانید 
7- سپس کووت حاوی آب مقطر را با کووت نمونه آزمایش جایگزین نمایید مقدار نمایشگر را ثبت کنید

 


 

How to use the spectrophotometer (Spec 20/20D)

1. Turn on the instrument and let it warm up for at least 5-10 minutes.

2. Select the wavelength with the dial next to the sample compartment.

3. With the sample compartment closed and empty, adjust the % Transmittance (zero percent transmission of light) to read 0% T using the left front dial.

4. Place a clean (no fingerprints), dry cuvette filled approximately 3/4 full of the blank sample (solvent only) in the sample compartment. Close the sample compartment. Adjust the % Transmittance to read 100% T (100 percent transmission of light) using the right front dial.

5. Remove the blank cuvette and place the cuvette containing the sample in the sample compartment. Close the sample compartment. Read and record the value registered on the meter.

Note: Every time the wavelength of light is changed, the instrument must be recalibrated to read 0% T and 100% T with the blank. Repeat steps 2-5.