برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

بورت نمونه گیری گاز 100 و 110 میلی لیتری ساخت انگلستان
تیوب نمونه گیری گاز
بورت نمونه گیری گاز 100 و 110 میلی لیتری
تیوب نمونه گیری گاز
قیمت : 1,133,000 تومان

بورت نمونه گیری گاز مدرج ساخت انگلستان

دسته بندی محصول:

بورت ها

بورت نمونه گیری گاز 100 و 110 میلی لیتری ساخت jaytec  انگلستان

 

 


 

Jaytec Tut-Weiler Gas Test Burettes ,100 & 110ml 

 

Manufactured out of borosilicate glass, borosilicate glass