برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

شیشه کندانسور شات دوران
کندانسور شیردار شات دوران
قیمت : 544,000 تومان

کندانسور 40 سانتی متری شات دوران آلمان

دسته بندی محصول:

کندانسور یا مبرد

کندانسور (مبرد) 40 سانتی متری با 2 شیر خروجی  شات دوران آلمان

 

 


 

DURAN Allihn condenser

DURAN Liebig condenser, with 2 screw-on plastic hose connections, NS 29/32, jacket length 400 mm, Each