برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

گازشور 250
شیشه گازشور 250 میلی لیتری
قیمت : 128,000 در هر عدد

شیشه گازشور 250 میلی لیتری ساخت انگلستان

دسته بندی محصول:

شیشه گازشور

 شیشه گازشور 250 میلی لیتری quickfit روداژ 24/29 ساخت quickfit انگلستان

 

 

 


 

DRESCHEL GAS WASHING BOTTLE 250ML ,24/29 CONE  ,190 MM HIGH

QUICKFIT  MF29/3/250