برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

سری شیشه گازشور 125 میلی لیتری روداژ 24/29 ساخت Quickfit انگلستان
گازشور 125 میلی لیتری روداژ 24/29
قیمت : 134,000 تومان

گازشور 125 میلی لیتری روداژ 24/29 ساخت انگلستان

دسته بندی محصول:

شیشه گازشور

سری گازشور 125 میلی لیتری روداژ 24/29 ساخت Quickfit انگلستان

 

– همراه با دو پیچ خروجی 

– جهت اتصال به شیشه گازشور 125 میلی لیتری روداژ 24/29 کد (mf 29/3/125)

 

 


 

QUICKFIT DRESCHEL BOTTLE HEAD ,125 ml

24/29 CONE ,130 MM STEM