برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

گازشور 250 میلی لیتری
شیشه گازشور
قیمت : 234,000 تومان

گازشور 250 میلی لیتری روداژ 24/29 ساخت انگلستان

دسته بندی محصول:

شیشه گازشور

سری گازشور 250 میلی لیتری روداژ 24/29 ساخت Quickfit انگلستان

 

جهت اتصال به شیشه گازشور 250 میلی لیتری روداژ 24/29 کد (mf 29/3/250)

 

 


 

QUICKFIT DRESCHEL BOTTLE HEAD ,250 ml, POROSITY 0 ,24/29 CONE ,165 MM STEM