برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

سری گازشور 500 میلی لیتری
سری گازشور 500 میلی لیتری
قیمت : 237,000 تومان

گازشور 500 میلی لیتری روداژ 24/29 ساخت انگلستان

دسته بندی محصول:

شیشه گازشور

سری گازشور 500 میلی لیتری روداژ 24/29 ساخت Quickfit انگلستان

 

جهت اتصال به شیشه گازشور 500 میلی لیتری روداژ 24/29 کد (mf 29/3/500)

 

 


 

QUICKFIT DRESCHEL BOTTLE HEAD ,500 ml

POROSITY 1 ,24/29 CONE ,215MM STEM