برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

رابط شیشه ای تقطیر خلا با شیر جانبی
رابط خلا با شیر جانبی
قیمت : 352,000 تومان

رابط شیشه ای تقطیر خلا با شیر جانبی ساخت آلمان

دسته بندی محصول:

اتصالات شیشه ای آزمایشگاه

رابط شیشه ای تقطیر مستقیم خلا با شیر جانبی ساخت شات دوران اصل آلمان

 

– با روداژ 29/32

– دارای شیر اتصال شلنگ خلاء به سایز GL 14

 


 

DURAN Vacuum Distillation, straight , 241314604

 

with screw-on plastic hose connection, NS 29/32