برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

رابط شیشه ای خمیده کوتاه
قیمت : 79,000 تومان

رابط شیشه ای تقطیرخمیده کوتاه با روداژ 19/26 ساخت انگلستان

دسته بندی محصول:

اتصالات شیشه ای آزمایشگاه

 

اتصال شیشه ای تقطیر خمیده کوتاه با روداژ 19/26 ساخت Quickfit انگلستان

 

– دارای طول حدود 65 میلیمتر

– رابط دریافت کننده

 

 

 


Quickfit RECEIVER ADAPTER PLAIN BENDS SHORT 19/26 SOCKET

 

receiver adapter, plain bend, short (approximately 65mm long), with 19/26 socket. RA1/02