برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

سوکت شیشه ای خمیده روداژدار
رابط شیشه ای خمیده
سوکت شیشه ای خمیده روداژدار
قیمت : 138,000 تومان

رابط شیشه ای تقطیر خمیده شات دوران با روداژ 29/32

دسته بندی محصول:

اتصالات شیشه ای آزمایشگاه

رابط شیشه ای تقطیر خمیده روداژ 29/32 ساخت شات دوران آلمان

 

 


 

DURAN Receiver adapter, plain, bent, NS 29/32