برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

رابط شیشه ای پارالل با روداژ 19/26
سوکت شیشه ای پارالل دوسر با روداژ 19/26
قیمت : 166,000 تومان

رابط شیشه ای موازی 2 به 1 روداژدار ساخت انگلستان

دسته بندی محصول:

اتصالات شیشه ای آزمایشگاه

رابط شیشه ای موازی (پارالل) 2 به 1 ساخت quickfit انگلستان

 

جهت اتصال دو سر با روداژ 19/26 به یک اتصال با روداژ 24/29

 


 

QUICKFIT MULTIPLE ADAPTER 2 NECKS PARALLEL 19/26 SOCKET 24/29 CONE