برای بزرگتر دیدن هر تصویر بر روی آن کلیک کنید !

ستون کروماتوگرافی گازی
ستون کروماتوگرافی
ستون مویین کروماتوگرافی گازی ساخت Varian امریکا
قیمت : 4,982,000 تومان

ستون کروماتوگرافی (ستون GC) واریان

دسته بندی محصول:

گاز کروماتوگرافی

ستون کروماتوگرافی گازی (ستون GC) ساخت Varian امریکا کد CP 7515

( ستون سیلیکا فیوز GC ) 

 

– ستون مویین کروماتوگرافی (Plot) با جنس Al2O3/KCl

– با طول 50 متر و قطر داخلی 0.32 میلیمتر

– با تحمل دمایی بالا

 

 


Varian GC column CP-Al2O3/KCl 50m x 0.32mm ID, 5µm film

CP 7515

( plot fused silica coating  Al2O3/KCl )

 

Details

 

PLOT = porous layer open tubular
 

Brand : Agilent Technologies_Varian

 

USP number : n/a

 

Category : Agilent GC column

 

max. temperature :  -100 bis 200/200

 

inner diameter :  0,32 mm

 

Column Description :  CP-Al2O3/KCl

 

Length : 50 m