اتصالات شیشه ای آزمایشگاه

رابط و اتصالات شیشه ای آزمایشگاهی روداژ دار، ساخت شات دوران آلمان و کوئیک فیت انگلستان می باشد که شامل دو راهی و سه راهی شیشه ای برای اتصال ظروف شیشه ای آزمایشگاه است که ست های شیشه آلات نظیر ست خلا و ست تقطیر را ایجاد می کنند