لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

شیشه آلات

فروش تمامی شیشه آلاتی که در آزمایشگاه استفاده می شود از قبیل ارلن ، بشر ، بالن ته گرد ، بالن ژوژه ، پیپت ، بورت ، مزور ، کندانسور ، دکانتور ، قیف و …