بالن کجلدال

فروش انواع بالن کجلدال (کهدال) روداژ دار ساخت انگلستان مقاوم به حرارت از جنس بروسیلیکات 3.3 که مناسب جهت استفاده در آزمایش کجدال می باشند