شوف بالن

فروش انواع شوف بالن الکترومنتل انگلستان در سایز های 250 ، 500 و 1000 میلی لیتری، یک و سه خانه برای حرارت دهی به بالن های حرارتی آزمایشگاه که تا دمای 400 درجه سانتی گراد مقاوم می باشد.