بشر فرم کوتاه

فروش انواع بشر حرارتی آزمایشگاهی در حجم های 25 میلی لیتری تا 5 لیتری وارداتی از برندهای اروپایی نظیر شات دوران آلمان ، پیرکس انگلستان ، تی جی ای آلمان ، زیماکس چک و …